Umiejętności wspinania się wykorzystywane są dziś w pracach na wysokościach nazywanym – alpinizmem przemysłowym. Różnego rodzaju firmy chętnie wynajmują osoby z takimi właśnie uprawnieniami na wysokościach do wszelkiego rodzaju prac.Nie każdy umiejący się wspinać może podjąć tego typu pracę, obowiązkowe są wszelkiego typu szkolenia BHP. Praca metodą alpinizmu podlega jak wszystkie inne prace wysokościowe obostrzeniom zawartym w przepisach i może być poddawana Państwowej Inspekcji Pracy, musimy posiadać aktualne badania lekarskie, jak również odpowiedni dokument uprawniający nas do wykonywania tego typu prac na wysokościach.

Na pewno znajdziemy wiele aspektów różniących alpinizm dla przyjemności, a przemysłowy. Jeśli alpinizm jest naszą pasją podejście do tego jest bardziej swobodne w zakresie wyrażania swoich celów i dążeń, również jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całej wyprawy głównie zależy od przygotowania, a konsekwencję ponosimy jednostkowo. Natomiast jeśli chodzi o wykonywaną pracę ryzyko nie jest naszym atutem, główny nacisk jest skierowany właśnie na nasze bezpieczeństwo jak i ludzi z nami współpracujących, założenia i cele są przypisane nam niejako z góry, jak również z ich wywiązywania się jesteśmy inaczej rozliczani. Jeśli chodzi o pasję tylko od nas zależy czy przejdziemy jeszcze jeden poziom, pokonamy kolejną trudność te cele i zadania wytyczamy sobie sami i sami rozliczamy się z ich realizacji. Nagrodą za to jest przyjemność jak i pewnego rodzaju swoista satysfakcja.

Na pewno rodzaj wykonywanej pracy wymusza na pracownikach wysokościowych systematyczną dbałość o siłę fizyczną. Ten rodzaj wykonywanych usług jest bardzo potrzebny, różnorodność prac, które polecają firmy zajmujące się alpinizmem przemysłowym jest bardzo duża. Tymi metodami, które oferują bardzo pomocni są w myciu okien w wysokich budynkach, zawieszaniu reklam, konserwacji wszelkiego rodzaju anten, utrzymywaniu świateł ostrzegawczych i tym podobnym pracom. Na pewno umiejętności alpinistów to nie jeden ze sportów, który pomaga w życiu codziennym a niejednokrotnie staje się naszą pracą.