Reklamacje

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.

W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. Na poparcie swoich twierdzeń klient  może (ale nie musi) skorzystać z pomocy specjalistów, w tym z opinii i analiz niezależnych rzeczoznawców.

Po złożeniu reklamacji użytkownik odsyła wadliwy towar na koszt sprzedawcy, na adres jego siedziby wskazany w tym regulaminie lub w przypadku, gdy reklamacja nie była wcześniej złożona, odsyła wadliwy towar na koszt sprzedawcy wraz z reklamacją. 

UWAGA! Jeśli wadę można udokumentować na zdjęciu proszę o przesłanie wypełnionego formularza reklamacyjnego oraz fotografii gdzie widnieje powstała wada towaru na adres mailowy: kontakt@ecobhp.pl

Formularz reklamacji


  • przelewy24
  • visa
  • mastercard

© ecoBHP wszelkie prawa zastrzeżone