Zasady pracy przy ocieplaniu wełną mineralną

W Polsce aktualnie obowiązujące przepisy nie określają szczegółowo wymagań przy montażu różnego typu izolacji w tym również wełny mineralnej, szklanej oraz skalnej.

Z ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte jest jedynie ogólny obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej: „Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy."

Niewątpliwie jednak stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej będzie wynikać nie tylko z przepisów prawa ale przede wszystkim ze względu na wygodę i cohronę pracownika. Wżywanie środków takich jak okulary, maski przeciwpyłowe czy kombinezony ochronne będzie podobne jak w przypadku cyklinowania podłóg, piaskowania elewacji czy innych tym podobnych prac, gdzie w powietrzu unosi się większa ilość pyłu.

ZALECENIA PRODUCENTÓW ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM PRACY Z WEŁNĄ MINERALNĄ

Producenci materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej przygotowali swoje wytyczne dotyczące pracy z ich produktem, które propagują podczas szkoleń a także w materiałach instruktażowych dotyczących zasad BHP, jakie powinny być przestrzegane podczas pracy.

  • Pracownicy mający kontakt z wełną powinni mieć luźną odzież ochronną oraz rękawice.
  • Docinanie oraz szlifowanie wełny mineralnej powinno się odbywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Aby zapobiec powstawaniu nadmiernej ilości pyłu zaleca się docinanie wełny ręcznie, np z wykorzystaniem ostrego noża.
  • W czasie szlifowania płyt wykonanych z wełny zalecane jest zabezpieczenie górnych dróg oddechowych maską przeciwpyłową a oczu okularami ochronnymi, analogicznie jak podczas szlifowania betonu czy drewna.
  • Pomieszczenie w którym trwają prace należy utrzymywać w należytej czystości, a po zakończonej pracy pracownicy powinni umyć ręce i twarz zimną wodą.

WPŁYW WEŁNY MINERALNEJ NA ZDROWIE

Wełna mineralna jest bezpieczna zarówno podczas produkcji, montażu, jak i późniejszego użytkowania ocieplonych nią budynków. Stanowisko to wynika z raportu Światowej Organizacja Zdrowia (WHO), z października 2001 roku. Podstawę decyzji stanowiła opinia dziewiętnastu światowej sławy ekspertów oparta o wyniki szeroko zakrojonych badań, w tym również na ludziach pracujących przez wiele lat (44 000 pracowników w Europie i w USA, przez 20 lat) z wełną mineralną. Nie stwierdzono żadnych związków pomiędzy ich stanem zdrowia, a kontaktem z tym materiałem. Efekt swędzenia, pojawiający się czasem u osób szczególnie wrażliwych, podczas pracy z wełną mineralną, jest krótkotrwały i łatwy do uniknięcia dzięki przestrzeganiu zasad BHP.

JAKIE ARTYKUŁY BHP SPRAWDZĄ SIĘ NAJLEPIEJ PODCZAS PRACY Z WEŁNA MINERALNĄ?

Biorąc pod uwagę problemy, które nasi klienci często napotykają, szukając odpowiednich środków ochrony osobistej odpowiednich do prac z wełną mineralną przygotowaliśmy kilka sprawdzonych zestawów, zapewniających odpowiednią ochronę: