Inwestowanie w kadry to jedna z najważniejszych zasad, które powinien przestrzegać dobry pracodawca. Niestety nadal niewielu właścicieli firm zdaje sobie sprawę, że to właśnie ich personel, jego umiejętności, wiedza i zaangażowanie, decydują o sukcesie firmy na rynku. Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie jego podwładnym bezpieczeństwa i komfortu na stanowisku pracy. Tylko dobrze nagradzany, motywowany i zarządzany pracownik będzie przykładał należytą staranność do wykonywania swoich zadań, które po części składają się na realizacje strategii danej firmy. A co za tym idzie sprzyja rozwojowi i sukcesowi przedsiębiorstwa na rynku. By tak właśnie było, należy zacząć od podstawowych szkoleń, które mają zapewnić bezpieczeństwo osób pracujących w danym zakładzie.

Ustawowym obowiązkiem szefa firmy jest przeprowadzanie wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bhp i ppoż. W dużych przedsiębiorstwach i korporacjach zazwyczaj istnieją odpowiednie komórki odpowiedzialne za prowadzenie tego typu przeszkoleń. Niestety wiąże się to z dużymi kosztami, dlatego coraz częściej przedsiębiorstwa skłaniają się do wynajmowania firm zewnętrznych. Jak je jednak znaleźć? Skarbnicą wiedzy jest Internet. Wystarczy, że wpiszemy w wyszukiwarce frazę o treści np. szkolenia bhp, a wyświetli nam się kilkanaście stron firm, które prowadzą szkolenia i doradztwo z zakresu bhp. Sam wybór odpowiedniej firmy nie jest jednak łatwy. Zanim zdecydujemy się na konkretnego podwykonawcę, warto poszukać i popytać o opinię osób lub firm, które już z takich usług korzystały. W większości przypadków szkolenia bhp w Warszawie i innych większych miastach proponują nie tylko na terenie danych aglomeracji, ale również poza nimi. Jest to uwarunkowane głównie tym, że większość dużych przedsiębiorstw i korporacji przenosi swoje siedziby na przedmieścia, bądź tereny podmiejskie.

Oferta firm szkoleniowych jest w większości przypadków bardzo elastyczna i dostosowywana jest indywidualnie do każdego przedsiębiorstwa i jego profilu działalności. Oprócz szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej, firmy te prowadzą przeglądy pomieszczeń i stanowisk pod względem występowania szkodliwych i zagrażających zdrowiu czynników.