Bezpieczeństwo i higiena pracy wymagają, by pracownicy byli ubrani w odpowiednie stroje. Podczas wykonywania swoich obowiązków w przypadku niektórych branż strój pracowniczy i odzież BHP nie jest wymagana, a jest jedynie ewentualnie zaleceniem pracodawcy. W innych przypadkach konieczne jest, by pracownicy stosowali na przykład odzież medyczną, wyposażenie gwarantujące bezpieczeństwo i tak dalej. Od tego, jakie jest konkretne wyposażenie, zależy bezpieczeństwo oraz wygoda pracowników. Strój pracowniczy może spełniać różne funkcje, może chronić przed niekorzystnym wpływem czynników zagrażających jego zdrowiu lub życiu, ale może być także sposobem na reklamę działalności firmy, kiedy na przykład pracownik ma naszywkę z logo przedsiębiorstwa, dla którego pracuje. Strój taki może też spełniać jedną i drugą funkcję, czyli zabezpieczać pracownika, jak odzież medyczna, a także reklamować firmę. Tutaj wszystko zależy już od polityki danej firmy i od tego, jakie są jej cele. Z pewnością obuwie i odzież robocza jest wymagana większości firm, dlatego że chroni pracownika przed zagrożeniami spowodowanymi warunkami pracy. Pracownik może się oparzyć, może upuścić sobie na nogę coś ciężkiego, może spaść z wysokości, może złamać sobie palec. Jest wiele powodów, dla których taka odzież powinna być bezwzględnie stosowana. Pracownicy, którzy uchylają się od obowiązku stosowania takiej odzieży, mogą być przez pracodawcę ukarani. Regulamin miejsca pracy zawsze nakazuje stosowanie odzieży ochronnej, dlatego że to służy interesom firmy oraz bezpieczeństwu samego pracownika.