Ocena ryzyka zawodowego to jak się ogólnie przyjmuje proces monitorowania zagrożeń na danym stanowisku pracy. Przepisy BHP jasno mówią iż każda praca powinna być odpowiednio zbadana i opisana, aby móc skutecznie minimalizować ryzyko jakiegokolwiek wypadku, czy urazu.
Jednak dla pracodawców ocena ryzyka zawodowego to plik gotowych dokumentów, które są niezbędne także, aby wykonywać wszelkie czynności i pracę zgodnie z przepisami BHP. Większość pracodawców nie ma na tyle rozbudowanej wiedzy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, stąd sięgają oni po gotowe dokumenty lub korzystają z usług pracowników BHP. Ocena ryzyka zawodowego może się odbywać przy pomocy wielu metod- cel jest jednak taki sam- niwelowanie prawdopodobieństwa wypadków i innych okoliczności, które mogłyby powodować jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu pracownika. Dobrze wykonana ocena ryzyka zawodowego pomaga odpowiednio wyposażyć i przygotować każdego pracownika i na każdym stanowisku w zakresie świadomości, wyposażenia i odzieży BHP. A zatem nie jest to tylko formalność, którą należy wypełnić, ale także forma zapobiegania i prewencji.