Pracując mamy czuć się bezpiecznie i komfortowo. Gdyż od naszego dobrego samopoczucia zależy jakość naszej pracy. A od zachowania zasad bezpieczeństwa zależy nasze zdrowie i nasze życie. Dlatego istnieje dziedzina nauki zajmująca się dbaniem o nasze bezpieczeństwo i higienę pracy. Jest to dobrze nam znane BHP. Czym jest BHP ? Jest to zbiór zasad, które obowiązują pracodawcę i pracownika. Głównym celem deklaracji bezpieczeństwa i higieny pracy jest zapewnienie pracownikom godziwych i bezpiecznych warunków, podczas wykonywania czynności zawodowych. Termin bezpieczeństwo i higiena pracy ma za zadanie utrzymanie, jak najdalej idącego bezpieczeństwa pracownika. Na straży dbania o bezpieczeństwo pracowników stoi zakład pracy. A nad nim Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy obejmuje bardzo szeroki zakres. W zakresie tym znajdują się zagadnienia dotyczące nie tylko technicznego bezpieczeństwa pracy. Ale także zagadnienia dotyczące psychologii pracy, medycyny pracy, ekonomi pracy i wielu innych dziedzin.